خانواده مسلمان ساکن شهر سنت پتربورگ روسیه (پدر خانواده از اتباع بنگلادش و مادر خانواده از مسلمانان روسیه) فرزند ذکور خود را به نام "احمدی نژاد" رییس جمهوری ایران نامیدند. هم اکنون شناسنامه این کودک نیز صادر شده است.


به گزارش «ریا نووستی» از "اکو مسکو"، آنها دلیل این اقدام خویش را تمایل به "سیاست، عقلانیت و حسن اخلاق" رییس جمهوری ایران نامیدند. "رنات والیف" رییس سازمان اسلامی محلی "مکه" نیز امروز اطلاع داد: شناسنامه و گواهی تولد نوزاد در حال حاضر صادر شده است. وی توضیح داد که این نوزاد ششمین فرزند این خانواده مسلمان محسوب می شود. وی به نقل از مادر"احمدی نژاد"، کودک تازه متولد شده سنت پتربورگی گفت: اگر قرار باشد از اینجا نقل مکان کنیم، از زندگی کردن در ایران امتناع نمی ورزیم، جاییکه ثبات است و رییس جمهوری کشورش از هیچ کس جز الله هراسی ندارد.
__________________