از راست به چپ :

محمود احمدی نژاد (رئیس جمهور) ، علیرضا احمدی نژاد ، سید حسن نصرالله (دبیر كل حزب الله لبنان) ، مهدی احمدی نژاد


منبع : tabnak.ir